Miljö, kvalitet och hälsa i fokus

Städ- och facilitetstjänster

Vår story

Nytorget Clean & Facility är ett entreprenadföretag inom Städ och Facilitet. NCF, som vi i dagligt tal kallar oss, startades 2017 som ett dotterbolag till Nytorgets Fastigheter AB men är idag ett fristående bolag.

NCFs verksamhet drivs av personer som har en samlad erfarenhet sedan tidigt 80-tal inom lokalvård, arbetsledning, drift, personalledning samt kundansvar och sälj.

Tillsammans med våra medarbetare utför vi kontorsstädning, trappstädning, byggstädning, flyttstädning och fönsterputs för stora som små företag. Vi finns i ljusa och funktionella lokaler i Bromma och i Örebro har vi vårt kontor i Rostaområdet.

Affärside och vision

Affärsidé: NCF levererar kundspecifika lokalvårdslösningar och kringtjänster med hög kvalitet och servicegrad

Vision och arbetssätt: NCF ska med sin gedigna branscherfarenhet arbeta med en hög trovärdighet och långsiktighet i relationen med våra kunder. Vi ska leverera efterfrågad kvalitet på lokalvård och kringtjänster med ett stort fokus på miljö och hållbarhet. Eftersom vi ser personalen som vår viktigaste resurs så ska vi arbeta proaktivt med arbetsmiljö vilket även ger våra kunder en positiv upplevelse. För att uppnå detta så måste NCF ha en god lönsamhet och en bra planering av verksamheten.

NCF ska vara ett seriöst och trovärdigt alternativ inom privat och offentlig sektor

Vi arbetar aktivt för

Social hållbarhet & utveckling
av våra medarbetare

Personalen är vår viktigaste resurs. Alla medarbetare inom företaget, oavsett kön, religion eller etniskt ursprung, har lika förutsättningar och ska därför ha samma möjlighet att utvecklas inom NCF. Arbetsmiljön är en viktig del för detta liksom för trivsel och säkerhet på arbetsplatsen. En bra städning ger också våra kunder en bättre arbetsmiljö för ökad trivsel, bättre hälsa och lägre sjukfrånvaro

För arbetsmiljö är vi certifierade enligt ISO 45001:2018.

Hållbarhet
– minska miljöpåverkan

Vi sätter människa, miljö och hälsa i fokus. Det innebär till exempel rätt doserade och miljömärkta rengöringsmedel för att minska miljöpåverkan och skapa en bättre arbetsmiljö och hälsa för våra kunder och personal. Planerade transporter och väl dokumenterade rutiner för miljöarbetet med ständiga förbättringar är en självklarhet för NCF.

För miljö är vi certifierade enligt ISO 14001:2015.

Arbetsprocess & kvalité
för ökad säkerhet

Våra kunders behov och önskemål är vårt fokus och vi vet att nöjda kunder är en förutsättning för vår framgång. För att kvalitetssäkra våra tjänster arbetar vi utifrån de 4 benen: Kommunikation, Återkoppling, Tillgänglighet, Erfarenhet. Det skapar tydlighet för både våra kunder och vår personal och ökar säkerheten. All vår personal bär arbetskläder och ID-bricka.

NCF är Auktoriserat serviceföretag genom Almega vilket tillsammans med avvikelserapporteringen i vårt ledningssystem innebär en kvalitetssäkrad städning. Vi har kollektivavtal med Fastighetsanställdas Förbund och Kommunal för de anställdas trygghet. Vi har ansvarsförsäkring genom if.

Vi är certifierade för kvalitet enligt ISO 9001:2015.

Certifikat ISO 9001, 14001 och 45001
Svenskt Näringsliv
Serviceföretagen Almega
Almega Auktoriserat Serviceföretag

Kontakta oss

Vill du veta mer om vad vi kan göra för just dig? Fyll i formuläret nedan, så hör vi av oss till dig.

För offert & att söka jobb
Marika Jernberg, Sälj- & driftchef
marika.jernberg@ncleanfacility.se
0728 57 51 02

Postadress
Nytorget Clean & Facility AB
Johannesfredsvägen 7
168 69 Bromma

Besöksadress Bromma
Björnssonsgatan 27
168 43 Bromma

Besöksadress Örebro
Västra Vintergatan 35
703 44 Örebro